Woningmarkt nieuws

Wij zullen je hier voorzien van de laatste nieuwsberichten gerelateerd aan de woningmarkt.
Denk aan de nieuwste cijfers, wet- en regelgeving, adviezen, trends en meer!

31-10-2021 | Prijsstijging koopwoningen loopt opnieuw op

Voor het tweede kwartaal op rij was het aantal transacties van bestaande koopwoningen in Nederland lager dan een jaar eerder. In het derde kwartaal van 2021 zijn 13,4% minder bestaande koopwoningen van eigenaar gewisseld.

Bestaande koopwoningen in Nederland waren gemiddeld 17,5% duurder dan een jaar eerder. Het hoogst was de prijsstijging in Flevoland. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS en het Kadaster.

In het derde kwartaal van 2021 noteerde het Kadaster 53.875 woningtransacties. Dat is 13,4% minder dan in het derde kwartaal van 2020. Tot en met het derde kwartaal 2021 zijn ruim 173.000 bestaande woningen verkocht. Dat is bijna 3% meer dan in dezelfde periode van 2020. En tevens het op een na hoogste aantal in de eerste drie kwartalen samen sinds de start van de statistiek in 1995. Alleen in de eerste drie kwartalen van 2017 lag het aantal transacties hoger (bijna 176.000).

Cijfers september

Ook werd er ingezoomd op de maand september: het Kadaster maakte bekend dat het in september 17.575 woningtransacties registreerde. Dat is bijna 15% minder dan een jaar eerder. Bestaande koopwoningen waren in september 18,5% duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste prijsstijging na juli 2000. De prijsstijging zwakte in 2019 wat af, maar trok daarna steeds verder aan.

Prijsstijging in Flevoland bijna 22%

In alle provincies werden er in het derde kwartaal van 2021 minder bestaande koopwoningen verkocht dan een jaar eerder en lagen de prijzen meer dan 15% hoger. De daling van het aantal transacties was met 6,9% het kleinst in Flevoland en met 20,4% het grootst in Overijssel. Flevoland noteerde met 21,9% de hoogste prijsstijging en dat was voor het vierde kwartaal op rij.

Alleen in Utrecht prijsstijging groter dan gemiddeld in Nederland

Van de vier grootse steden in Nederland was alleen in Utrecht de prijsstijging met 18,9% groter dan gemiddeld in Nederland. Net als in de rest van Nederland werden ook in alle vier de grote steden minder woningtransacties geregistreerd dan een jaar eerder. Het grootst was de daling in Rotterdam met 18,5%.

Daling transacties bij alle woningtypen

In het derde kwartaal lag voor alle woningtypen het aantal transacties lager dan een jaar eerder. Het grootst was de daling bij de twee-onder-een-kapwoningen (-17,9%). De daling was het kleinst voor de appartementen (-1,5%). Appartementen waren een kwartaal eerder nog de enige woningen waarvan het aantal transacties hoger lag dan een jaar eerder.

Alle woningtypen waren in het derde kwartaal van 2021 duurder dan een jaar eerder. Met 17,9% was de prijsstijging het grootst voor twee-onder-een-kap-, hoek- en tussenwoningen. Het kleinst was de stijging voor appartementen (15,6%).

29-09-2021 | NHG verruimt in 2022

Steeds meer mensen kopen een woning zonder het vangnet van NHG, omdat er steeds minder woningen onder de kostengrens te koop staan. In 2022 zal de NHG-kostengrens stijgen van €325.000 naar €355.000. Ook zal per 1 januari de borgtochtprovisie afnemen naar 0,6%. Zowel de borgtochtprovisie (ook wel NHG-premie genoemd) als de NHG-kostengrens worden jaarlijks opnieuw bepaald via een afgesproken methodiek. Deze methodiek is vastgesteld samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Financiën.

Van €325.000 naar €355.000

De kostengrens voor woningen wordt vastgesteld aan de hand van historische maandelijkse gemiddelde koopsommen. Voor 2022 wordt de kostengrens gebaseerd op de afgelopen 27 maanden gerekend tot en met augustus 2021, vermeerderd met 4% om beter aan te sluiten bij de gemiddelde woningprijs. De kostengrens ontwikkelt zich hierdoor gelijkmatiger dan de woningprijzen en draagt daarmee bij aan een stabielere woningmarkt. In januari 2022 ligt de gemiddelde huizenprijs naar verwachting rond de €400.000.

De kostengrens zal in 2022 stijgen van de huidige €325.000 naar €355.000. Als er energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd dan is de grens 6% hoger, namelijk €376.300 in 2022 (van €344.500 in 2021). In 2021 betalen woningkopers 0,7% over de hoogte van hun hypotheek voor het afsluiten van NHG. Per 1 januari 2022 zal de borgtochtprovisie afnemen naar 0,6%.

Toegang houden tot hypotheek met NHG

Arjen Gielen en Carla Muters, Raad van Bestuur NHG: “We streven ernaar dat groepen consumenten, zoals starters, ZZP’ers en flexwerkers, toegang houden tot een hypotheek met NHG. Ook in deze uitzonderlijke periode van schaarste en stijgende prijzen op de woningmarkt. Wij zijn dan ook blij dat op Prinsjesdag bekend is gemaakt dat er meer geld wordt besteed aan woningbouw. Deze extra woningen zijn hard nodig, want de huizenprijzen stijgen zo snel, dat een koopwoning voor specifieke groepen onbetaalbaar dreigt te worden. Vanwege de snelle prijsstijging zijn er steeds minder huizen te koop voor een bedrag onder de NHG-kostengrens.”

“Wij maken ons hier zorgen over, want het is belangrijk dat mensen gebruik kunnen blijven maken van de hulp die NHG kan bieden bij financiële problemen en eventuele restschulden. We krijgen regelmatig de vraag waarom we de kostengrens dan niet nog verder verhogen, zodat we meer woningeigenaren kunnen beschermen met het NHG-vangnet. Dit is echter niet de oplossing voor de huidige problematiek. We moeten voorkomen dat we olie op het vuur gooien en streven naar stabiliteit over de cyclus heen.”

19-08-2021 | Kwart meer bouwvergunningen afgegeven

In het tweede kwartaal van 2021 werd voor de bouw van bijna 19.000 woningen een vergunning afgegeven, ruim 25% meer dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS.

Dit is het zesde kwartaal op rij waarin het aantal vergunde nieuwbouwwoningen, in vergelijking met een jaar eerder, toeneemt.

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een vroege indicator voor het aantal woningen dat in de nabije toekomst gebouwd wordt. De gemiddelde doorlooptijd vanaf de vergunningverlening is ongeveer twee jaar. Woningtransformaties, het omzetten van niet-woningen, zoals kantoren, in woningen, zitten niet in de cijfers over bouwvergunningen.

Omzet bouw stijgt met 9,3%
Hoe staat het met de bouw in Nederland in het algemeen? Uit de nieuwe tweede kwartaalcijfers blijkt dat de omzet in de bouw 9,3% hoger lag dan een jaar eerder. Behalve in de bouw, was ook de omzet in de hout- en bouwmaterialenindustrie hoger (8,6%).

Als er gekeken wordt naar de burgerlijke en utiliteitsbouw, oftewel woningen en bedrijfsonroerendgoed, was de omzet gemiddeld 12,5% hoger dan een jaar eerder. De gespecialiseerde bouw deed het zelfs nog iets beter. De grond-, water- en wegenbouw (gww) liet daarentegen een omzetdaling zien van 6,3% ten opzichte van een jaar eerder. De omzet in de gww is daarmee al drie kwartalen lager dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Grootste groei voor kleine bouwbedrijven
Kleine bouwbedrijven (tot tien werkzame personen) haalden in het tweede kwartaal de grootste groei met 14,1%. Middelgrote bouwbedrijven (met tien tot honderd werkzame personen) behaalden – na vier kwartalen van lagere omzetten – in het tweede kwartaal een omzet die 9,6% hoger lag.

Alleen bij middelgrote gww-bedrijven daalde de omzet in het tweede kwartaal opnieuw. De omzet loopt bij deze bedrijven al ruim twee jaar terug. Ook grote gww-bedrijven met honderd werkzame personen en meer zagen hun omzet opnieuw kleiner worden. Bij de overige grote bedrijven groeide de omzet wel. De gemiddelde omzetstijging van grote bouwbedrijven kwam daardoor in het tweede kwartaal uit op 5,6%.

Het aantal faillissementen bedroeg in het tweede kwartaal 75, tegen 114 in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aantal faillissementen in de bouw daalt al een jaar.

Bouwkosten bedrijfsgebouwen lager
De vergunde bouwsom voor bedrijfsgebouwen was, met € 1,6 miljard in het tweede kwartaal, ruim 7% lager dan een jaar eerder. Deze daling werd voornamelijk veroorzaakt door de afgenomen bouwsom voor de nieuwbouw van bedrijfsgebouwen. Die was goed voor € 1,1 miljard euro, 12% lager dan een jaar eerder. De bouwsom voor de verbouw van bedrijfsgebouwen nam juist met 5% toe.

05-07-2021 | Woningtekort daalt licht

Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) is met het jaarlijkse ‘Staat van de Woningmarkt’-rapport gekomen. Het goede nieuws is dat het woningtekort is gedaald van 331.000 naar 279.000 woningen en dat de plancapaciteit voor 136% de bouwopgave dekt tot 2030.

De woningmarkt lijkt nauwelijks geraakt door corona. De woningvraag is onverminderd hoog gebleven, de rente is onverminderd laag en de huizenprijzen zijn sterker dan ooit gestegen. Toch zijn er nog genoeg uitdagingen: de woningmarkt is oververhit en dreigt vast te lopen. Dit geldt ook voor de toegang tot de huursector.

7,8% duurder
Een koopwoning was in 2020 gemiddeld 7,8% duurder dan in 2019. De prijsstijging overtrof daarmee die van 2019 (6,9%). De prijsindex bestaande koopwoningen (CBS) steeg door naar het hoogste niveau sinds de start van de meting in 1995.

Meer woningen gebouwd dan verwacht
In 2020 zijn er bijna 70.000 nieuwbouwwoningen gebouwd. Er zijn hiermee aanzienlijk meer woningen gebouwd dan -als gevolg van de stikstof- en coronaproblematiek- vooraf door experts werd verwacht.

De afgelopen jaren zijn in het oosten van het land relatief meer grote woningen gebouwd dan in het westen. In de provincies Groningen en Noord-Holland werden juist relatief veel kleinere woningen gebouwd. In Noord-Holland, Groningen, Utrecht en Zuid-Holland werden veel meergezinswoningen gebouwd. De meeste nieuwbouwwoningen werden door gezinnen met kinderen betrokken, meer dan de helft van deze gezinnen heeft een nieuwbouwwoning betrokken die 150 m2 of groter is.

Woningtekort daalt naar 279.000
Het statistisch woningtekort, dat in 2020 op 331.000 werd geraamd, is in de nieuwe raming gedaald naar 279.000 in 2021. Op nationaal niveau gaat het om een daling van het tekort van 4,2% van de voorraad naar 3,5%. De vermindering van het tekort is het gevolg van de lagere demografische groei door de pandemie, maar ook doordat de woningproductie hoger was dan verwacht. Er wordt echter verwacht dat de crisis op de korte termijn tot een lagere bouwproductie zal leiden.

Plannen voor 961.000 woningen
Om in de woningbehoefte te voorzien zijn er tot 2035 ruim 1,1 miljoen nieuwe woningen nodig. Het ministerie heeft de woningbouwplannen tot 2030 geïnventariseerd. Deze bevatten in totaal ruim 961.000 woningen. Voor de korte termijn is er per jaar gemiddeld voor 107.000 woningen aan plancapaciteit beschikbaar, waarvan gemiddeld ruim 64.000 per jaar in harde plannen.

De plancapaciteit is vooral toegenomen in de provincie Zuid-Holland (110.000) en in de provincies Gelderland en Overijssel. Op nationaal niveau dekt de plancapaciteit voor 136% de bouwopgave. Oftewel, voldoende woningbouwplannen om tegemoet te komen aan de verwachte groei en het inlopen van het huidige tekort.

Klik hier om de volledige Staat van de Woningmarkt (100 pagina’s) in te zien.

Contact omtrent het laatste woningmarkt nieuws

Wil jij graag in contact met ons komen om de huidige woningmarkt te bespreken? Om een gratis waardebepaling te plannen of ons als aankoopmakelaar in te schakelen in de regio Apeldoorn?

Neem dan contact met ons op via de contactpagina

© 2024 Van Laarhoven Makelaardij | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp Drukmotief | Technische realisatie Sieronline B.V.